صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

از سفیر فریبرز صالح تا رستاخیز احمدرضا درویش

موضوع: نگاهی تحلیلی به فیلم های ساخته شده در خصوص قیام و نهضت عاشورا
کارشناس: مصطفی محمودی منتقد سینما

مرتبط با این