صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

کارگردانی که پس از نبات داغ به سینمای دفاع مقدس پیوست

موضوع: نگاهی به فعالیت های هنری محمد علی باشه آهنگر کارگردان حوزه دفاع مقدس
کارشناس: مصطفی محمودی منتقد سینما

مرتبط با این