نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

ایران را بشنویم

ترانه «ایران را بشنویم» که عنوان شعار و نشانه رادیو ایران هم هست با صدای خواننده و آهنگساز مطرح این روزها، حجت اشرف زاده تولید و در فرایند پخش از رادیو ایران قرار گرفت.
با توجه به ذات شنیداری رادیو و لزوم وجود نشانه های ایستگاهی و آرم ها

1395/09/15
|
15:05
دسترسی سریع
نوبت ترانه