سرمشق هر روز از ساعت 07:55 تا ساعت 8:00 به مدت 5 دقیقه

رادیو ایران

سرمشق

انتخابات مهمترین گام برای پیگیری اهداف اجتماعی است

با همبستگی ملی آسنا شویم

بیانات رهبر انقلاب را در برنامه سرمشق می شنویم

1396/02/27
|
16:47
دسترسی سریع
سرمشق