سرمشق هر روز از ساعت 07:55 تا ساعت 8:00 به مدت 5 دقیقه

رادیو ایران

سرمشق

دولت ها در برابر تهدیدهای دشمنان مقاوم و شجاع باشند

بیانات مقام معظم رهبری درباره قدرت طلبی های غرب

نام برنامه: سرمشق
بیانات مقام معظم رهبری درباره قدرت طلبی های غرب

1396/02/23
|
11:33
دسترسی سریع
سرمشق