سرمشق هر روز از ساعت 07:55 تا ساعت 8:00 به مدت 5 دقیقه

رادیو ایران

سرمشق

نسل جوان امروز را باید با زندگی شهیدان آشنا ساخت

سخنان مقام معظم رهبری در خصوص الگو برداری از شیوه زندگی شهیدان

موضوع: سخنان مقام معظم رهبری در خصوص الگو برداری از شیوه زندگی شهیدان

1396/06/08
|
07:54
دسترسی سریع
سرمشق