خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

در تغدیه سالم هیچ وعده غذایی حذف نمی شود

دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه در برنامه خانه و خانواده گفت: در تغذیه سالم همه گروه هایی غذایی باید مصرف شود؛ مهم آن است که مواد غذایی را کی، کجا چه وقت چگونه و چه مقدار مصرف کنیم.

همه افراد جامعه برای داشتن بدنی سالم باید الگو و برنامه غذایی مناسبی داشته باشند و به دلیل های مختلف گروه ها و وعده های غذایی را حذف نکنند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران: برنامه خانه و خانواده برای کسب اطلاعات بیشتر با دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه در این خصوص گفت و گو کرده است.
دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه در این باره گفت: در تغذیه سالم همه گروه هایی غذایی باید مصرف شود؛ مهم آن است که مواد غذایی را کی، کجا چه وقت چگونه و چه مقدار استفاده کنیم.
برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/05/28
|
13:26
دسترسی سریع
خانه و خانواده