صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

روزهای نخستین سال با توجه به دریافتی های پایان سال و عیدی های نوروزی فرصت خوبی برای پس انداز است.

روزهای نخستین سال با توجه به دریافتی های پایان سال و عیدی های نوروزی فرصت خوبی برای پس انداز است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه خانه و خانواده رادیو ایران امروز با حضور دکتر مینا پور فرخ روانشناس به موضوع آینده نگری در پس انداز پرداخت.
بعضی افراد با دست در داشتن پول، بدون در نظر گرفتن آینده سریع برای خرج کردن آن برنامه ریزی می کنند.
در صورتی که دکتر پور فرخ در رادیو ایران گفت: روزهایی که دست افراد باز تر است زمان مناسبی برای پس انداز کردن است.
در ادامه این گفت و گو را با هم بشنویم

مرتبط با این