خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

شیوه و سبک یادگیری را باید تغییر داد

دکتر پریناز بنیسی کارشناس روانشناسی در گفت و گو با رادیو ایران گفت

اضطراب امتحان حاصل استرس های محیطی، فشارهای روانی منفی و ضعف خودپنداری دانش آموز درباره استعداد و توانائی یادگیری او است که موجب عدم تمرکز، آشفتگی ذهنی، ارزیابی غلط، واکنش های ناخوشایند جسمانی و افت تحصیلی می شود.
برنامه «خانه و خانواده» رادیو ایران برای تحلیل بیشتر این موضوع در بخش مهمانخانه با دکتر پریناز بنیسی کارشناس روانشناسی تربیتی گفت و گو کرده است.
دکتر پریناز بنیسی کارشناس روانشناسی در گفت و گو با «خانه و خانواده» گفت: متاسفانه نظام و سیستم آموزشی کشور در برخی موارد عملکرد مناسبی نداشته است و همین مسئله منجر به ایجاد اضطراب در دانش آموزان شده است.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

1397/10/23
|
11:15
دسترسی سریع
خانه و خانواده