صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

هفته حجاب و عفاف

این هفته ، هفته حجاب و عفاف نامگذاری شده است. با توجه به این موضوع برنامه خانه و خانواده با دکتر فاطمه منتظری کارشناس مذهبی در خصوص آموزش پوشش فرزندان در سنین مختلف گفت و گو کرده است به اتفاق بشنویم

مرتبط با این