صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

اعتیاد اعضای خانواده به سیگار و مواد مخدر و ...بر روی کودکان تاثیر می گذارد

اعتیاد اعضای خانواده به سیگار و مواد مخدر و ...بر روی کودکان تاثیر می گذارد اگر چه تمام خانواده از اعتیاد یک فرد در خانواده رنج می برند ولی تاثیر منفی آن بر روی کودکان بیش از سایرین است.
این کودکان با هرج و مرج شرایط غیر قابل پیش بینی در خانه روبه رو هستند و همین امر منجر به مشکلات زیادی در زندگی فعلی و آینده آنها می شود.
در همین راستا برنامه خانه و خانواده با دکتر فاطمه یزدانی روانشناس و مدرس دانشگاه گفت و گو کرده است به اتفاق بشنویم

مرتبط با این