صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

از شنبه شروع میکنم. از ابتدای ماه شروع میکنم. از اول تابستان شروع میکنم

کار امروز را به فردا میانداز
از شنبه شروع میکنم. از ابتدای ماه شروع میکنم. از اول تابستان شروع میکنم
این ها عباراتی هستند که در خانواده زیاد می شنویم شاید به قول قدیمی ها این ها از ان دسته ای هستند که کار امروز را به فردا میاندازند.
کارشناسان معتقدند چنین افرادی مهارت برنامه ریزی و تصمیم گیری ندارند.
در همین خصوص گفت و گوی برنامه خانه و خانواده را با دکتر پروین ناظمی روانشناس و مشاور خانواده به اتفاق بشنویم

مرتبط با این