خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

ازدواج مجدد؛ اری، خیر

قدیمی ها می گویند ازدواج هندوانه در بسته است. برای بعضی ها این هندوانه در بسته شیرین می شود و برای برخی دیگر تلخ.

قدیمی ها می گویند ازدواج هندوانه در بسته است. برای بعضی ها این هندوانه در بسته شیرین می شود و برای برخی دیگر تلخ.
برنامه خانه و خانواده امروز در خصوص ازدواج های تلخی که منجر به جدایی می شود صحبت کرد.
دکتر علی اصفر کیهان یار معتقد است افرادی که متارکه کرده اند. همه شرایط یکسان و برابری ندارند. برخی از آنها شریک زندگیشان ، شریک همراهی نبوده است و با یک ازدواج دیگر می توانند زندگی دوباره ای را شروع کنند. ولی برخی دیگر...
به اتفاق این گفت و گو را بشنویم

1397/03/12
|
07:05
دسترسی سریع
خانه و خانواده