صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

چرا بعضی افراد موفق احساس خوشبختی نمی کنند؟

پاک رو روانشناس در برنامه «خانه و خانواده» عدم خوشبختی برخی انسان های موفق از زندگی را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این