خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

خانه و خانواده

طب سالمندی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان در خانواده

طب سالمندی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان در خانواده

دکتر «محمد محمودی» متخصص طب سالمندی؛ در برنامه «خانه و خانواده» طب سالمندی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان در خانواده؛ مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

1397/02/19
|
07:27
دسترسی سریع
خانه و خانواده