صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

کیفیت و ماندگاری انواع نان در سفره خانواده ایرانی

دکتر «آراسب دباغ مقدم» متخصص علوم و صنایع غذایی؛ در برنامه «خانه و خانواده» کیفیت انواع نان و ماندگاری آن در سفره خانواده را مورد واکاوی و بررسی قرار داد.

مرتبط با این