خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

در بحث فرزندآوری زن و مرد باید به توافق برسند

انسیه محمدیاری روانشناس گفت: در نظریه گلاسر،نیاز به بقا و فرزندآوری در همه انسان‌ها است اما اینكه برخی به دلیل آن را دوست ندارند موضوعی است كه نیاز به بررسی دارد.

مسئله جمعیت یكی از مسائل پیچیده چندبعدی جوامع بشری است كه متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
نرخ باروری با روند فعلی در یاران باعث كاهش جمعیت فعال و پویا و افزایش جمعیت سالمند و هزینه‌های ناشی از آن خواهد شد و دولت را با كاهش نیروی كار مواجه می‌كند و سبب عدم نشاط اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌شود.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، انسیه محمدیاری روانشناس در برنامه خانه‌و‌خانواده در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.

• فرزندآوری جزو مسائلی است كه پیش از ازدواج باید درباره آن صحبت شود.
• در بحث فرزندآوری مهم است طرفین حتما باید به توافق برسند.
• در نظریه گلاسر،نیاز به بقا و فرزندآوری در همه انسان‌ها است اما اینكه برخی به دلیل آن را دوست ندارند موضوعی است كه نیاز به بررسی دارد.

برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می‌شود.

1403/03/29
|
15:44
دسترسی سریع
خانه و خانواده