خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

نوشتن بهترین ابزار در بیان خواسته‌هاست

فرشته السادات شجاعی روانشناس گفت: كسی كه خود و خواسته‌هایش را نمی شناسد؛ در شناخت طرف مقابل و بیان خواسته‌های خود ناتوان است.

یكی از دغدغه های بسیاری از افراد انتخاب همسر می باشد. یك ازدواج موفق می تواند تاثیرات مهمی در در آینده فرد بگذارد و به همین دلیل ازدواج بسیار سرنوشت ساز است. ازدواج موفق اتفاقی نیست و برای رسیدن به آن فرد باید نگاه واقع بینانه و عاقلانه برای انتخاب فرد مقابل خود داشته باشد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ فرشته السادات شجاعی روانشناس در برنامه خانه‌و‌خانواده در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
• خودشناسی شرط مهم در ازدواج است، پیش از انتخاب همسر به این نكته بسیار توجه شود.
• كسی كه خود و خواسته‌هایش را نمی شناسد؛ در شناخت طرف مقابل و بیان خواسته‌های خود ناتوان است.
• برای درك بهتر از خود و خواسته‌ها، نوشتن بهترین ابزار است.

برنامه خانه‌و‌خانواده شنبه تا پنج‌شنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می‌شود.

1403/03/19
|
16:23
دسترسی سریع
خانه و خانواده