خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

در خانواده‌های پرجمعیت، كودكان هم‌بازی دارند

فاطمه یزدانی روانشناس در برنامه خانه‌و‌خانواده گفت: در خانواده‌های پرجمعیت، افراد، اجتماعی‌تر پرورش می‌یابند، این رشد بالای اجتماعی در زندگی آینده آنها نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.

كاهش روند ازدواج و در عین حال، افزایش سن ازدواج و در نتیجه آن، كاهش موالید و رفتن به سمت و سوی خانواده تك فرزندی؛ دست به دست هم داده تا شاهد رشد جمعیت سالمندی و كاهش جمعیت جوان كشور باشیم.
بر اساس آنچه كارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌كنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت؛ شرایط را برای افزایش موالید و جوانی جمعیت فراهم كند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، فاطمه یزدانی روانشناس در برنامه خانه‌و‌خانواده در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
• در خانواده‌های پرجمعیت، افراد، اجتماعی‌تر پرورش می‌یابند، این رشد بالای اجتماعی در زندگی آینده آنها نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.
• كودكان پرورش یافته در خانواده‌های پرجمعیت زودتر از دیگر بچه‌ها، سخن گفتن را یاد می‌گیرند.
• در خانواده‌های پرجمعیت، كودكان هم‌بازی دارند.

برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می‌شود.

1403/03/16
|
11:37
دسترسی سریع
خانه و خانواده