خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

احترام، به افراد حس ارزشمندی می‌دهد

فرشته السادات شجاعی روانشناس گفت: در زندگی مشترك، نیاز است همسران احترام یكدیگر را نگه‌دارند.

در روابط زناشویی و تعاملات بین همسرمان كلمات نقش اساسی را ایفا می‌كنند؛آسیب شناسان اجتماعی در مورد تحقیر‌كردن همسر در زندگی زناشویی تاكید دارند؛ این موضوع یك مسئله عمیق و ریشه‌دار در روابط زوجین است كه پیامدهای جبران ناپذیری را در تمام دوران زندگی به همراه دارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، فرشته السادات شجاعی روانشناس در برنامه خانه‌و‌خانواده در این باره بیشتر صحبت كرده است.

• درست است در زندگی زناشویی عشق موضوع مهمی است اما این عشق برای تداوم به صمیمت، اعتماد، وفاداری و احترام متقابل نیازمند است.
• در زندگی مشترك، نیاز است همسران احترام یكدیگر را نگه‌دارند.
• حترام به افراد امنیت و اعتماد و حس ارزشمندی می‌دهد و زندگی را بهبود می‌بخشد.

برنامه خانه‌و‌خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می‌شود.

1403/03/06
|
12:01
دسترسی سریع
خانه و خانواده