صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 10:30 به مدت 45 دقیقه

دلسوزی های بی مورد؛ گاهی به ترحم منجر می شود

موضوع: مسئولیت خانواده های افراد نابینا
کارشناس: دکتر پروین ناظمی روانشناس

مرتبط با این