خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

افزایش سن در برخی افراد ترس غیر طبیعی را به وجود می آورد

حسین ابراهیمی مقدم كارشناس روانشناسی گفت: در دوره میانسالی اگر افراد توانمندی روانی بالایی نداشته باشد این دوره برای او زنگ خطری را به وجود می آورد.

قدیم ترها، فردی اگر می خواست كسی را دعا كند به او می گفت الهی كه پیر شوی. دعایی كه همه انسان ها علاقه مند رسیدن به آن هستند دورانی كه در آن می توانند به بار نشستن درخت زندگی خود را تماشا كنند.

دوره سالمندی می تواند آرامش و حس رضایتمندی را در فرد به وجود آورد اگر اطرافیان هوای او را داشته باشند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ حسین ابراهیمی مقدم كارشناس روانشناسی در برنامه خانه و خانواده در خصوص استرس و فشارهای عصبی دوره سالمندی صحبت كرده است.

حسین ابراهیمی مقدم كارشناس روانشناسی گفت: دوره میانسالی دوره خاصی است، انسان در این برهه زمانی باید نبود خیلی از اتفاقات را بپذیرد او از سویی مسئولیت فرزندان و خانواده بر عهده دارد و از سوی دیگر ممكن است در محیط كار و اجتماع راندمان سابق را نیز نداشته باشد.

وی افزود: در دوره میانسالی اگر افراد توانمندی روانی بالایی نداشته باشد این دوره برای او زنگ خطری را به وجود می آورد.

برنامه خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 با اجرای فاطمه آل عباس رادیو ایران پخش می شود.

1402/08/21
|
15:13
دسترسی سریع
خانه و خانواده