خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

در اغلب زندگی های مشترك وفاق و همدلی وجود دارد

حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و مشاور خانواده گفت: زوج ها اگر پیش از ازدواج در مباحث اقتصادی به تفاهم نرسند، در زندگی مشترك دچار خطر خواهند شد.

در دنیای امروزی كه زن و مرد در محیط بیرون از خانه همگام باهم به كار و فعالیت اجتماعی مشغول هستند بحث هایی چون تفاهم اقتصادی در زندگی مشترك به میان آید.
در برابر عده ای كه معتقدند زن بخشی از دریافتی و حقوق خود را باید صرف خانواده كند هستند كسانی كه این نظر و عقیده را پسندیده نمی دانند.

اینكه زن و مرد در زندگی مشترك چگونه می توانند به تفاهم اقتصادی برسند موضوعی است كه برنامه خانه و خانواده به آن پرداخته است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و مشاور خانواده در برنامه خانه و خانواده در این باره توضیح می دهد.

حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و مشاور خانواده گفت: كاركردن در بیرون از خانه همیشه به دلیل مسائل اقتصادی نیست و ممكن است افراد برای حضور در جامعه و استفاده از دانش و تخصص خود به كار بیرون از خانه اهتمام می ورزند.

وی افزود: زوج ها اگر پیش از ازدواج در مباحث اقتصادی به تفاهم نرسند، در زندگی مشترك دچار خطر خواهند شد.

برنامه «خانه و خانواده» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود

1402/08/07
|
16:25
دسترسی سریع
خانه و خانواده