خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

مدارا كردن رضایت به همراه دارد

فاطمه یزدانی روانشناس و مدرس دانشگاه گفت: زوج ها برای سازگاری بیشتر كنار هم؛ واقعیت های زندگی خود را لیست كنند.

سوختن و ساختن ضرب المثلی است كه بسیاری از ما تاكنون آن را بارها شنیده ایم؛ هستند زوج هایی كه با این ضرب المثل پیش می روند و زندگی مشترك را كه مامنی برای آرامش است به خود تلخ می كنند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، فاطمه یزدانی روانشناس و مدرس دانشگاه در برنامه «خانه و خانواده» درباره مدارا كردن در زندگی مشترك بیشتر صحبت كرده است.

فاطمه یزدانی روانشناس و مدرس دانشگاه گفت:زوج ها برای سازگاری بیشتر كنار هم؛ واقعیت های زندگی خود را لیست كنند.

برنامه «خانه و خانواده» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/05
|
16:35
دسترسی سریع
خانه و خانواده