خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 به مدت 60

رادیو ایران

خانه و خانواده

ویژگی های دوران نوجوانی

برنامه خانه و خانواده روز شنبه 22 مرداد با حضور دكتر علی صدرا مدرس مهارت های زندگی درباره ویژگی ها و اهمیت دوران نوجوانی صحبت كرده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر علی صدرا مدرس مهارت های زندگی در برنامه خانه و خانواده گفت: دغدغه بیشتر والدین در دوران نوجوانی فرزندان، در زمینه مواردی نظیر پنهان كاری، شكاف میان نسل ها و تسلط فرزندان بر والدین است.
برای شنیدن برنامه خانه و خانواده در تاریخ دوازدم مرداد به بخش آرشیو مراجعه كنید

1401/05/26
|
15:56
دسترسی سریع
خانه و خانواده