صبح جمعه با شما جمعه ها از ساعت 9:00 تا 11:30 به مدت 150 دقیقه

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

شیطونک و موضوع انشاء اش

فرار اقشار پردرآمد از پرداخت مالیات

در بخشی از برنامه «صبح با جمعه با شما» نمایشی با محوریت موضوعی فرار اقشار پردرآمد از پرداخت مالیات، تقدیم علاقمندان گردید.

1397/05/02
|
07:25
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما