از ساعت به مدت

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

شیطونک و موضوع انشاء اش

فرار اقشار پردرآمد از پرداخت مالیات

در بخشی از برنامه «صبح با جمعه با شما» نمایشی با محوریت موضوعی فرار اقشار پردرآمد از پرداخت مالیات، تقدیم علاقمندان گردید.

1397/05/02
|
07:25
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما