صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 تا 11:30 به مدت 150 دقیقه

کمی حرف حساب با ترامپ رییس جمهور آمریکا

در برنامه صبح جمعه رادیو ایران در قالب یک شعری طنز با رییس جمهور آمریکا به گفت و گو پرداخت.

مرتبط با این