از ساعت به مدت

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

کمی حرف حساب با ترامپ رییس جمهور آمریکا

کمی حرف حساب با ترامپ رییس جمهور آمریکا

در برنامه صبح جمعه رادیو ایران در قالب یک شعری طنز با رییس جمهور آمریکا به گفت و گو پرداخت.

1397/03/08
|
07:13
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما