صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 تا 11:30 به مدت 150 دقیقه

دیدگاه و نظر ننه کتی در خصوص طرح تعطیلی زمستانه مدارس

برنامه «صبح جمعه با شما» این هفته به طرح تعطیلی زمستانه مدارس پرداخت.

مرتبط با این