صبح جمعه با شما جمعه ها از ساعت 9:30 به مدت 115

رادیو ایران

صبح جمعه با شما

قیمت محترم؛ اینقد بالا نرو

در باب نرخ بالای قیمت ها

موضوع: نقضیه ای در باب نرخ بالای قیمت ها

1396/06/11
|
12:42
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما