كوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

كوی نشاط از مخارج ماه مبارك رمضان می گوید

مخارج بالا در ماه مبارك رمضان امان آقای قرضی را گرفته است؛ در كوی نشاط بشنوید.

مخارج بالا در ماه مبارك رمضان امان را از آقای قرضی برنامه كوی نشاط گرفته، و همسر او فهرست بلندی از اقلام را برای او نوشته و از خواسته كه آنها را برای خانه تهیه كند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه كوی نشاط قطعه نمایشی طنز آقای قرضی و بانو را با موضوع مخارج ماه مبارك رمضان پخش كرده است.
برنامه كوی نشاط پنج شنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/02/20
|
12:26
دسترسی سریع
كوی نشاط