كوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

شعارهای انتخاباتی پای میز «كوی نشاط»

پخش قطعه نمایشی طنز با موضوع انتخابات در برنامه «كوی نشاط».

فضای انتخاباتی این روزها، پای این موضوعات را به برنامه «كوی نشاط» كشانده و بازیگر یكی از بخش های این برنامه در نقش نامزد انتخابات، برای اهالی كوی نشاط شعارهای انتخاباتی سر داده است.
در ادامه می شنوید.
برنامه «كوی نشاط» پنج شنبه هر هفته ساعت 9:00 به تهیه كنندگی «مهدی ساعی» از رادیو ایران پخش می شود.

1398/10/28
|
13:41
دسترسی سریع
كوی نشاط