کوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 الی 11 به مدت 90 دقیقه

رادیو ایران

كوي نشاط

به کوی نشاط بیایید

هر هفته پنجشنبه ساعت 9 صبح

کوی نشاط برنامه طنز و پرشنونده رادیو ایران پنجشنبه ها ساعت 9تا 11 به تهیه کنندگی مهدی ساعی از آنتن رادیو ایران پخش میشود.
به اتفاق آیتم لطیفه گویی را از این برنامه باهم بشنویم:

1396/01/27
|
17:27
دسترسی سریع
کوی نشاط