كوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

آداب مهمان نوازی در مدرسه كوی نشاط

بچه های مدرسه كوی نشاط این هفته سنت مهمان نوازی را نقد كردند

مهمان نوازی یكی از سنت های پسندیده ایرانیان، این روزها بنا به دلایل متعدد از جمله تجمل گرایی، چشم و هم چشمی و ... رنگ دیگری به خود گرفته است.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه كوی نشاط رادیو ایران در نمایش تربیون آزاد مدرسه كوی نشاط در قالبی طنز به بررسی این موضوع پرداخته است.
برنامه كوی نشاط پنجشنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/05/01
|
13:42
دسترسی سریع
كوی نشاط