كوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

مد و لباس در مدرسه كوی نشاط دردسرساز شد

در بخش تربیون آزاد مدرسه كوی نشاط این هفته، به این موضوع پرداخته شده است.

مد و لباس این هفته گریبان بچه های مدرسه كوی نشاط گرفت و آنها را به صورت مختلف درآورد، شكل هایی كه با فرهنگ جامعه هیچگونه تشابه و همخوانی نداشت.
در بخش تربیون آزاد مدرسه كوی نشاط این هفته، به این موضوع پرداخته شده است.
برنامه كوی نشاط پنج شنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/04/25
|
09:00
دسترسی سریع
كوی نشاط