كوی نشاط پنج شنبه از ساعت 9 به مدت 120

سفر با تور مجازی

برنامه «كوی نشاط» با پخش نمایشی طنز به نقد تورهای مجازی پرداخته است.

این روزها فناوری های نوین بخش زیادی از زندگی ما را در بر گرفته اند. سهولت و سرعتی كه فناوری های نوین به زندگی ما بخشیده اند، آنها را به ابزارهای محبوبی بدل كرده است. حتی سرگرمی های زندگی ما نیز از چشم فناوری دور نمانده اند. گردشگری مجازی نمونه ای از حضور قدرتمند فناوری در عرصه سرگرمی های ماست.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «كوی نشاط» این بار در بخشی در قالب نمایشی طنز تورهای مجازی را مورد نقد قرار داده است.

برنامه «كوی نشاط» پنج شنبه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/12/06
|
15:58
دسترسی سریع
كوی نشاط