صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رییس جمهور طرح تحول سلامت را مهم ترین دستاورد دولت می داند

موضوع: بررسی ابعاد اقتصادی طرح تحول سلامت
کارشناس: دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرتبط با این