صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

تمرکز دولت دوازدهم بر توسعه صادرات

موضوع برنامه نمودار: تمرکز دولت دوازدهم بر توسعه صادرات
حسین سلیمی مشاور اقتصادی رییس پارلمان بخش خصوصی: به طور حتم و یقین دولت در دوره جدید تمرکز خود را بر اشتغال قرار داده است؛ اشتغالی که صرف و تنها با سرمایه گذاری صورت می پذیرد. هدف اصلی در دولت در چهار سال آینده سرمایه گذاری به ویژه در بخش صادرات است.

مرتبط با این