صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

به برندهای ایرانی؛ کمتر توجه شده است

موضوع برنامه نمودار: تمهیدات گمرک ایران برای مبارزه با قاچاق پوشاک
پاکزاد کارشناس اقتصادی در برنامه نمودار گفت: در دو دهه گذشته 27 درصد از هزینه های سالانه خانواده ها صرف خرید پوشاک می شود.

مرتبط با این