صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

توجه به صنعت گردشگری در کشور باید بیشتر شود

برنامه نمودار رادیو ایران در رابطه با صنعت گردشگری و تصمیم گیری های جدید در این حوزه با مسعود بوربور از کارشناسان گردشگری گفت و گو کرده است.
این گفت و گو را می شنویم

مرتبط با این