صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقيقه

«دکتر امید قایمی» مدیر عامل سابق فرابورس در برنامه نمودار پاسخ می دهد

به گزارش شبکه رادیویی ایران «دکتر امید قایمی» مدیر عامل سابق فرابورس در برنامه نمودار گفت:در حال حاضر بازار بورس بازار امنی برای سرمایه گذاری است در بازار بورس گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد .اگر مردم بخواهند مشابه بانک ها سرمایه گذاری کنند می توانند در صندوق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند و اگر ریسک پذیر باشند در مشارکت و سرمایه گذاری می توانند سهام خریداری کنند.
مدیر عامل سابق فرابورس در ادامه گفت: بورس نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری امن تر است و با نظارت قابل اطمینان تر می شود. مردم بجای اینکه مستقیم یک ساختمان خریداری کنند و یا مستقیم سپرده گذاری کنند می توانند با سرمایه گذاری در بورس چندین برابر بازدهی داشته باشند .
وی با اشاره به اینکه افراد سرمایه گذار در بورس با آگاهی از هدف خود در سرمایه گذاری ، میتوانند مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند؛افزود: افراد ریسک پذیر می توانند با سرمایه گذاری در قراردادهای آتیه خرید سکه و آتیه خرید سهام سرمایه گذاری کنند .افراد ریسک گریز نیز می توانند از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت استفاده کنند.

مرتبط با این