نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

خودروسازان در صدد جذب نقدینگی

سعید زینعلی خان كارشناس خودرو در گفت و گو با نمودار رادیو ایران گفت: به نظر می رسد خودروسازان به دنبال جذب نقدینگی هستند و خریداران نیز مصرف كننده واقعی نیستند.

پیش فروش نقدی خودرو و تحویل به موقع آن بحث داغ حاشیه ای این روزهای بازار خودرو است. پرسشی كه در این میان مطرح است آن است كه افرادی كه خودروی خود را به شكل پیش فروش خریداری كرده اند، تا پایان سال آن را دریافت می كنند یا خیر؟
به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نمودار» برای پاسخ به این پرسش با زینعلی خان كارشناس خودرو در این خصوص گفت و گو كرده است.
سعید زینعلی خان كارشناس خودرو در گفت و گو با رادیو ایران گفت: تمامی خودروهایی كه هم اكنون پیش فروش شده اند در خوش بینانه ترین حالت ممكن پایان فروردین ماه سال پیش رو به دست خریداران خواهد رسید. به نظر می رسد خودروسازان در این اقدام به دنبال جذب نقدینگی هستند و خریداران نیز مصرف كننده واقعی نیستند.
این گفت و گو را در ادامه باهم می شنویم.

1397/12/12
|
10:59
دسترسی سریع
نمودار