نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

جزئیات گرانی در بازار خودرو

«سید مسعود هراتی» کارشناس حوزه خودرو در نمودار

«سید مسعود هراتی» کارشناس حوزه خودرو، در برنامه «نمودار» از گرانی در بازار خودرو سخن گفت.

1397/06/14
|
06:31
دسترسی سریع
نمودار