نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

قیمت تمام شده ی مرغ برای همه فروشندگان یکسان است

وضعیت قیمت مرغ در بازار

یوسفی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ‌گوشتی در برنامه «نمودار» از وضعیت قیمت مرغ در بازار و معضل نظام توزیع سخن گفت.

1397/06/05
|
07:30
دسترسی سریع
نمودار