صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

ایمن سازی بافت های فرسوده (پلاسکوهای دیگر)

«خسرو ابراهیمی» رییس ستاد ایمن سازی واحدهای صنفی تهران در برنامه «نمودار» بحث ایمن سازی بافت های فرسوده (پلاسکوهای دیگر) مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این