صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

افزایش تعرفه برق سازمان دولتی پر مصرف

مهندس «احمد یزدی» معاون دفتر مدیریت توانیر، در برنامه «نمودار» شنوندگان را در جریان جزئیات افزایش تعرفه برق سازمان دولتی پر مصرف قرار داد.

مرتبط با این