نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

رادیو ایران

نمودار

طبق مصوبه هیات دولت؛ تعرفه برق 7 درصد افزایش می یابد

افزایش تعرفه برق سازمان دولتی پر مصرف

مهندس «احمد یزدی» معاون دفتر مدیریت توانیر، در برنامه «نمودار» شنوندگان را در جریان جزئیات افزایش تعرفه برق سازمان دولتی پر مصرف قرار داد.

1397/04/05
|
07:53
دسترسی سریع
نمودار