صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

نگاهی به وضعیت صنعت فرش ایران

عابد مدیر عامل صنایع فرش ایران در برنامه «نمودار» رادیو ایران وضعیت صنعت فرش ایران را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این