نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

فصل خوبی داشته ایم اما همچنان بحران کم آبی وجود دارد

گذر از کم آبی توهمی بیش نیست

مهندس عسگری نژاد مسئول گروه برنامه ریزی منابع و مصارف سدهای کشور در برنامه «نمودار» به بحران کم آبی در کشور پرداخت.

1397/02/31
|
07:35
دسترسی سریع
نمودار