صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

گذر از کم آبی توهمی بیش نیست

مهندس عسگری نژاد مسئول گروه برنامه ریزی منابع و مصارف سدهای کشور در برنامه «نمودار» به بحران کم آبی در کشور پرداخت.

مرتبط با این