نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

همچنان درگیرعدم تطابق آموزش ها با نیاز بازار کار هستیم

روز کارگر و تربیت نیروی کار

کارگر مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بررسی تربیت نیروی کار در ایران پرداخت.

1397/02/15
|
07:02
دسترسی سریع
نمودار