صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

روز کارگر و تربیت نیروی کار

کارگر مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بررسی تربیت نیروی کار در ایران پرداخت.

مرتبط با این