نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

نهاد دهیاری تشکیل شده اما رویکردها همچنان تغییر نیافته است

جزئیاتی از طرح گردشگری در 150 روستا

«رضا جندقیان» معاون امورشهرداری ها و دهیاری های کل کشور در برنامه «نمودار» جزئیات طرح گردشگری در 150 روستا را شرح و تفصیل داد.

1397/02/03
|
07:04
دسترسی سریع
نمودار