صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

به ارتباطات پایدار قابل اتکاء رسیده ایم

جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در نمودار توضیح می دهد

مرتبط با این